" class="part-icon-bars">
avatar ENRIC

ENRIC
@enric_10
  Contacte

Proposta
En avaluació
Creació d'una tarifa social dintre d'un marc europeu per persones vulnerables i menys recursos...
  • Creat el
    29/01/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Proposta
Acceptades
-- Aplicar sistemes híbrids de diferents fonts d'energies renovables en el territori català, per...
Proposta
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
Proposta
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...