" class="part-icon-bars">
avatar finques josa

finques josa
@finquesjosa
  Contacte

Mostrar:
22/11/2021 13:24
Persona fisica/persona juridica en contracte arrendament Respecte a la despesa d'honoraris per realització de contracte i temporalitat (5...
22/11/2021 13:24
Persona fisica/persona juridica en contracte arrendament Respecte a la despesa d'honoraris per realització de contracte i temporalitat (5...
22/11/2021 13:02
Mantenir preus del contracte anterior Si el preu de l'ultim contracte dels últims 5 anys és inferior a l'index de ref ...
22/11/2021 13:01
Mantenir preus del contracte anterior Si el preu de l'ultim contracte dels últims 5 anys és inferior a l'index de ref ...
22/11/2021 12:43
Modificació index de referència contractes d'arrendament La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els di...