" class="part-icon-bars">
avatar PRESERVEM L`ANOIA

PRESERVEM L`ANOIA
@grup_accio_preservem
  Contacte

Mostrar:
29/05/2023 21:30
Protecció terrenys agraris Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de ...
29/05/2023 21:27
Soterrament línies d'alta tensió Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en t...
29/05/2023 21:21
Parcs fotovoltaics (distàncies) Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habit...
29/05/2023 21:17
Parcs eòlics (distàncies) Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la dist...
29/05/2023 21:11
Creació taules territorials Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i...
29/05/2023 21:06
Moratòria projectes en tramitació Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui a...