" class="part-icon-bars">
avatar PRESERVEM L`ANOIA

PRESERVEM L`ANOIA
@grup_accio_preservem
  Contacte

Proposta
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Proposta
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Proposta
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Proposta
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Proposta
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Proposta
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...