" class="part-icon-bars">
avatar gemma

gemma
@gsp1977
  Contacte

Mostrar:
02/12/2021 17:19
Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudi... Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que trebal...