" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
20/01/2024 21:29
Al·legacions al projecte de Decret Ens oposem a que es tirin endavant els Estatuts que ara s’exposen públicament. I...
25/07/2023 10:32
Cacera en recintes tancats o semitancats La presència de tancats on hi ha senglar, i es permet la caça, actualment impede...
25/07/2023 10:22
Moviment de les peces de caça silvestre L’obligatorietat d’haver de moure les peces senceres, dificulta, per no dir impo...
18/07/2023 14:14
Control poblacional professional La llei ha de preveure també quines actuacions cal dur a terme per al control po...
18/07/2023 14:13
Declaració i regulació de l’emergència cinegètica Cal incorporar les situacions d’emergència cinegètica, que permeti establir les ...
18/07/2023 14:08
Unificació de la senyalització de l’activitat cinegètica Tothom que entra en una zona de batuda ha de reconèixer i interpretar les senyal...
18/07/2023 14:05
Millorar la imatge social de la caça La nova llei ha de promoure entre la societat el valor de la caça i el seu paper...
18/07/2023 14:01
Coordinació de les activitats que es realitzen al medi Hi ha la necessitat de regular l’accés al medi de tots els col·lectius que no es...
18/07/2023 13:50
Responsabilitat dels danys per fauna Els accidents amb fauna no haurien de ser responsabilitat del vedat, de la propi...
18/07/2023 13:46
Tràmits més àgils aprofitant les noves tecnologies Les noves tecnologies s’han d’aprofitar per agilitzar tràmits i han de ser compl...
18/07/2023 13:44
L’activitat cinegètica en titularitat pública i privada La llei ha de contemplar que la caça s’exerceix en terrenys de titularitat públi...
18/07/2023 13:43
El paper del caçador i de les activitats cinegètiques clarament regulat La llei hauria de definir clarament la figura del caçador i l’objectiu de les ac...
23/09/2022 14:28
Nous instruments que es proposen en substitució dels actuals La creació d’un Observatori dels Territoris de Muntanya, al marge del IDAPA, li ...
23/09/2022 14:21
Reformulació dels objectius estratègics que han d’informar les polítiques de mun... En general estem d'acord amb els objectius, però realitzem algunes esmenes o apo...
Proposta actualitzada el Avantprojecte de la llei de muntanya
23/09/2022 11:04
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...
Proposta actualitzada el Avantprojecte de la llei de muntanya
23/09/2022 11:03
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...
23/09/2022 11:01
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...