" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
23/09/2022 14:28
Nous instruments que es proposen en substitució dels actuals La creació d’un Observatori dels Territoris de Muntanya, al marge del IDAPA, li ...
23/09/2022 14:21
Reformulació dels objectius estratègics que han d’informar les polítiques de mun... En general estem d'acord amb els objectius, però realitzem algunes esmenes o apo...
Proposta actualitzada el Avantprojecte de la llei de muntanya
23/09/2022 11:04
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...
Proposta actualitzada el Avantprojecte de la llei de muntanya
23/09/2022 11:03
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...
23/09/2022 11:01
Tractament especial als territoris de muntanya Sí, però aquest tractament diferenciat ha de tenir el seu punt fort en una fisca...
23/09/2022 10:55
Diagnosi que es fa dels territoris de muntanya Parcialment es comparteix la diagnosi de manca d’infraestructures, particularmen...
30/05/2022 19:25
Arrendament forçós (article 16) S’ha de dotar de garanties financeres i legals adients pel cas de ser necessari ...
30/05/2022 19:05
Parcel·la agrícola i ramadera en desús (article 2.1§2) La motivació per declarar una finca agrícola en desús ha de preveure que hi ha a...
30/05/2022 18:03
Manca de necessitat del Registre No veiem la justificació de la creació del Registre per a, teòricament, dinamitz...
03/02/2022 17:12
No es pot endegar un Impost sense consens en els paràmetres de càlcul Malgrat la metodologia de càlcul de l’Observatori de Canvi Climàtic, realment no...
03/02/2022 17:11
Greu afectació al sector ramader porcí El sector porcí es veu doblement penalitzat en tenir que liquidar un impost desp...
03/02/2022 16:49
No assoliment dels objectius mediambientals establerts L’objectiu de reducció de les emissions no s’assolirà amb l’establiment d’aquest...
03/02/2022 16:46
Pèrdua de competitivitat de les empreses establertes a Catalunya La creació d’aquest nou impost generarà un pèrdua de competitivitat, tant a nive...