" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
23/09/2022 10:55
Diagnosi que es fa dels territoris de muntanya Parcialment es comparteix la diagnosi de manca d’infraestructures, particularmen...
30/05/2022 19:25
Arrendament forçós (article 16) S’ha de dotar de garanties financeres i legals adients pel cas de ser necessari ...
30/05/2022 19:05
Parcel·la agrícola i ramadera en desús (article 2.1§2) La motivació per declarar una finca agrícola en desús ha de preveure que hi ha a...
30/05/2022 18:03
Manca de necessitat del Registre No veiem la justificació de la creació del Registre per a, teòricament, dinamitz...
03/02/2022 17:12
No es pot endegar un Impost sense consens en els paràmetres de càlcul Malgrat la metodologia de càlcul de l’Observatori de Canvi Climàtic, realment no...
03/02/2022 17:11
Greu afectació al sector ramader porcí El sector porcí es veu doblement penalitzat en tenir que liquidar un impost desp...
03/02/2022 16:49
No assoliment dels objectius mediambientals establerts L’objectiu de reducció de les emissions no s’assolirà amb l’establiment d’aquest...
03/02/2022 16:46
Pèrdua de competitivitat de les empreses establertes a Catalunya La creació d’aquest nou impost generarà un pèrdua de competitivitat, tant a nive...
03/02/2022 16:43
Reforma normativa europea envers el programa europeu Fit for 55 La Unió Europea té previst reformar la normativa RCDE-UE. Entre aquestes reforme...
22/10/2021 15:23
Rigidessa de la figura normativa utilitzada Cal valorar la necessitat d’establir aquesta normativa per Llei i d’una forma ta...
22/10/2021 15:20
La seva aplicació no comportarà major distribució S'afirma que una major demanda d’aquest productes implicarà un major reconeixeme...
22/10/2021 15:15
Estudi de l'acollida dels consumidors És necessari elaborar un estudi de mercat previ per veure quina seria la acollid...