" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
22/10/2021 15:13
Estratègia europea de la Granja a la Taula El document indica la necessitat de recollir les propostes del Pacte Verd Europe...
22/10/2021 15:11
Exportació i petjada de carboni L’avantprojecte no indica si s’inclourà la petjada de carboni per a obtenir la n...
22/10/2021 15:10
Aspectes de la Sostenibilitat social No queda clar com podrà la nova certificació integrar aspectes com la reducció e...
22/10/2021 15:04
Promoció institucional als mitjans de comunicació Tal i com es planteja l’avantprojecte, suposarà la desaparició de la producció i...
22/10/2021 15:02
Sostenibilitat ambiental i agricultura ecològica La Sostenibilitat Ambiental en producció agroalimentària ja té un primer exponen...
22/10/2021 15:00
Definició de sostenibilitat social Manca una definició i uns paràmetres clars del que s’entén per “Sostenibilitat s...
22/10/2021 14:59
Indicadors de sostenible Cal clarificar si cal complir la totalitat d’indicadors per a ser considerat “so...
22/10/2021 14:57
Criteris certificació PAS Cal clarificar millor els criteris per accedir a la certificació PAS (Producció ...
03/08/2021 09:43
Inclusió del municipi de Viladasens (Gironès) Viladasens no ha entrat en estar dins la comarca del Gironès. Però compliria amb...
21/08/2020 10:55
Ordenació dels assentaments Es proposa fer desaparèixer les possibles zones d'expansió nuclis urbans. Es va ...
21/08/2020 10:51
Viabilitat econòmica dels espais forestals Cal considerar i valorar la implicació dels terrenys forestals en el desenvolupa...
21/08/2020 10:46
Una agricultura moderna i sostenible Enfront als que pensen que l’agricultura només són font de problemes mediambient...
21/08/2020 10:43
L'ecosistema agrícola (espais oberts) La protecció de l’ecosistema agrícola no té res a veure amb la viabilitat econòm...
21/08/2020 10:40
Els espais oberts i el sòl agrícola El Pla proposa incrementar el sòl agrícola inclòs en la categoria de sòl no urba...
20/08/2020 19:24
Informe d'afectacions agràries (silenci positiu) Pel cas que l’informe d’afectacions agràries —article 12 de la Llei 3/2019— no s...
20/08/2020 19:23
Objectius de la planificació agrària Cal incloure: a) Desenvolupament de l’Estratègia de la Bioeconomia. b) Foment...
20/08/2020 19:19
Aspectes no considerats (destinació de les rendes percebudes) Cal determinar qui cobra l’arrendament, i a quina finalitat es destinen els llog...