" class="part-icon-bars">
avatar INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
@institut_agricola_ca
  Contacte

Mostrar:
20/08/2020 19:17
Fixació de la renda de l'arrendament La referència que es fa a la llei de règim de sòl i valoracions ―actualment el t...
20/08/2020 19:14
Aspectes no considerats (recuperació de la finca pel propietari) No ha de ser de rebut que si el propietari apareix i vol recuperar la finca −art...
20/08/2020 19:11
Aspectes no considerats (col·laboradors a l'inventari) La col·laboració per a inventariar les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús...
20/08/2020 19:09
Garanties de l'arrendatari L'arrendament forçós s’ha de dotar de garanties financeres i legals adients . En...
20/08/2020 19:07
Condicions de l'arrendatari L’arrendament —prèviament consentit per la propietat— ha de poder-se fer a quals...
20/08/2020 19:05
Responsabilitat de l'Administració respecte de l'arrendament forcós S'ha de concretar la situació del propietari de la parcel·la. Doncs és evident q...
20/08/2020 19:03
Criteris per a declarar una parcel·la en desús Creiem que no és el sistema per potenciar i motivar una agricultura activa insta...
20/08/2020 19:00
Actors per demanar la declaració d'una parcel·la en desús No ens sembla correcte que el procediment d’instar la declaració de finca agràri...
20/08/2020 18:56
Manca de necessitat del Registre de parcel·les en desús El sistema de contractes de conreu vigent a Catalunya des del 2007 ha estat un p...
20/08/2020 18:51
Canalització de la participació Cal donar veu en el procediment a titulars i propietaris —que sempre són ignorat...
08/07/2020 20:50
Moratòria de l'Impost als municipis amb dèficit de transport públic Cal aplicar una exempció o una moratòria en l’aplicació de l’Impost, especialmen...