" class="part-icon-bars">
avatar Isaac Agustí Ventura

Isaac Agustí Ventura
@isaacagusti
  Contacte

Mostrar:
30/10/2023 11:23
Proposta basada en les solucions que es presenten al projecte Drawdown i als obj... La priorització ha de basar-se en les activitats que presenten un major impacte ...