" class="part-icon-bars">
avatar Jaume

Jaume
@jaume_14
  Contacte

Mostrar:
03/06/2019 09:44
Actualitzar el Decret 336/1988, de 17 d'octubre Reglament de patrimoni dels ens ... Arran de les modificacions de les lleis de Contractes i de Patrimoni de l'Admini...