" class="part-icon-bars">
avatar Jerry

Jerry
@jerrykhan
  Contacte

Mostrar:
19/09/2023 23:11
Crear la figura d'una agrupació voluntària d'arees de caça. Seria útil que es pogués crear una agrupació voluntària d'arees de caça per gest...
19/09/2023 23:00
Crear la figura d'una agrupació voluntària d'arees de caça. Seria útil que es pogués crear una agrupació voluntària d'arees de caça per gest...
14/09/2023 16:28
Prova d'aptitud del caçador, reconeguda per altres autonomies. Caldria implementar una prova d'aptitud del caçador que assegurés que el caçador...