" class="part-icon-bars">
avatar JOSEP MARIA TORRALBA ROSELLÓ

JOSEP MARIA TORRALBA ROSELLÓ
@jmtorralba
  Contacte

Mostrar:
20/09/2019 16:24
Incorporar mesures d'atenció social i educativa situacions risc infància a prope... Hola: Amb el Decret 142/2010 es va aprovar la darrera Cartera de Serveis Soci...
20/09/2019 13:06
Incorporar mesures d'atenció social i educativa situacions risc infància a prope... Hola: Amb el Decret 142/2010 es va aprovar la darrera Cartera de Serveis Soci...