" class="part-icon-bars">
avatar Joan Vidal

Joan Vidal
@joanmassana
  Contacte

Mostrar:
31/01/2023 20:35
Identificar actors en la transició Els actors concrets serien comunitats energètiques locals constituïdes des de la...
31/01/2023 20:27
Comunitats energetiques locals L’administració hauria de potenciar la constitució de Comunitats Energètiques Lo...
31/01/2023 19:25
Territori i energies renovables Proposem que en tots els nuclis urbans que disposin de Parcs, places Zona Verda,...
31/01/2023 19:23
Mesures per democratitzar el sistema energètic Donar suport i assessorament a les iniciatives ciutadanes que puguin sorgir per ...
30/01/2023 21:04
Territori i energies renovables. Proposem que en tots els nuclis urbans que disposin de Parcs, Places Zona Verda,...