" class="part-icon-bars">
avatar Jofre Clofent

Jofre Clofent
@jofre11
  Contacte

Mostrar:
16/08/2022 12:13
Administració digital i contractes de serveis de prestació directa a la ciutadan... S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacc...
01/08/2022 11:57
Planificació de les obres i redacció i aprovació de projectes la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels c...
21/07/2022 09:45
Responsable del contracte i unitat seguiment La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinàr...
20/07/2022 09:35
Definir els òrgans de contractació dels Consells Comarcals Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comar...
20/07/2022 09:30
Gestió cívica de serveis o equipaments Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a l...
20/07/2022 09:16
Procediment obert simplificat de tramitació sumària Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tr...
20/07/2022 08:36
Garantia de continuïtat dels serveis públics L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les c...
15/07/2022 09:10
Codificar en un únic text legal per a millorar la seguretat jurídica Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i ...