" class="part-icon-bars">
avatar JORDI

JORDI
@jordi_100
  Contacte

Mostrar:
27/09/2023 23:30
Protocol estandaritzat de reintroduccio d'especies Cinegetiques. Es necessari que hi hagi un protocol per fer les reintroduccions d'especies. Fin...
20/09/2023 10:36
Pla Conjunt de Caça Menor per la especie Perdiu. Vist que els plans tecnics contemplen la figura dels Plans Conjunts d'Aprofitame...