" class="part-icon-bars">
avatar josep b

josep b
@josepb
  Contacte

Mostrar:
31/08/2020 00:51
Participació ciutadana inadequada El PDUCO supramunicipal és una planificació especial. El planificador la justifi...
31/08/2020 00:45
Inadequació a l’agenda verda - emergència climàtica El territori necessita acomodar espais per descarbonitzar la producció d’energia...
31/08/2020 00:38
Es fa penjar el model territorial d'una hipotètica expectativa econòmica El PDUCOAE ha de superar els errors del PDUCO vigent que va sobredimensionar la ...
31/08/2020 00:33
Determina un model econòmic sense capacitat de reactivació i dinamització Les grans superfícies les demanden les empreses de logística. Aquesta activitat ...