" class="part-icon-bars">
avatar josep b

josep b
@josepb
  Contacte

Proposta
El PDUCOAE ha de superar els errors del PDUCO vigent que va sobredimensionar la previsió de...
El PDUCO supramunicipal és una planificació especial. El planificador la justifica per l’acord...