" class="part-icon-bars">
avatar ROGER SUBIRA EZQUERRA

ROGER SUBIRA EZQUERRA
@junta_ARQUINFAD
  Contacte

Proposta
En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei...