" class="part-icon-bars">
avatar Kin Kin Logistis

Kin Kin Logistis
@kinkinlogistics
  Contacte

Công ty TNHH Kin Kin Logistics là công ty hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế, chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển Nhật Việt, với kinh nghiệm lâu năm và giàu kinh nghiệm Thông tin chi tiết: Website: https://kinkinlogistics.com/ Map: https://goeco.link/GUZRS Địa chỉ: 19 Ng. 68 P. Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội SĐT: 02466512880 Email: kinkincompany.ltd@gmail.com #kinkin #kinkinlogistics #vanchuyenkinkinlogistics #vanchuyennhatviet #vanchuyennhatvietkinkinlogistics
kinkinlogistics.com
Aquesta participant encara no ha tingut cap activitat.