" class="part-icon-bars">
avatar MARC

MARC
@marc_27
  Contacte

Mostrar:
17/01/2020 19:34
Aprovació del reglament per tots els bombers voluntaris Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i ap...
17/01/2020 19:17
Hores de formació igual que els funcionaris La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formac...
17/01/2020 18:55
Igualar requisits entrada amb funcionaris Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber fun...
17/01/2020 18:35
Delegats en el Comitè de Seguretat Laboral Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut ...
17/01/2020 14:51
Esmena total article 62 Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d...
17/01/2020 13:23
Antecedents penals en violència de gènere Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requis...
17/01/2020 13:03
Funcions dels caporals, sergents i oficials Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives ...
17/01/2020 12:39
Cap de parc ha de ser caporal En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupaci...
17/01/2020 12:31
Titulació del grup C per oficial, sergent o caporal *En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”: e) Tenir la ti...
17/01/2020 12:22
Despeses derivades de l'assistència medicofarmacèutica En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són...
17/01/2020 12:13
Assegurança d'accidents “in itenere” En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegura...
17/01/2020 12:04
Compensacions econòmiques accidents “in itenere” En l'article 17 Compensacions econòmiques, diu que serà compensat la "Incapacita...
17/01/2020 11:38
Causes i procediment de baixa de les seccions Activa i Especial L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d...
17/01/2020 11:27
Baixa en la Secció de Veterans Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers v...
17/01/2020 11:15
Carnet conduir categoria C Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehic...
17/01/2020 10:55
Agents de l'autoritat Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cober...