" class="part-icon-bars">
avatar Víctor

Víctor
@marraco
  Contacte

Mostrar:
26/05/2022 13:39
Incloure indicadors pressupostaris Se subratlla la importància de la recomanació 7, on es puguin incloure indicador...
26/05/2022 13:36
Avançar en la implementació de l’EGiBDH per una cooperació transformadora, impli... Tot i que les recomanacions vinculades a la CPD de la 3-7 són importants, cal an...
26/05/2022 13:24
Enfocament Integrat vs Agenda 2030 Per tal d’avançar amb la consolidació de l’EGiBDH, s’indica que l’administració ...
26/05/2022 13:17
Una cooperació transformadora Per tal de consolidar l’EGiBDH, caldria prestar atenció i avançar amb la incorpo...
26/05/2022 12:50
Sobre "nou instruments" En relació als “Fons Territorials”, es reconeix en l’avaluació que és un primer ...
26/05/2022 12:38
Dissenyar instruments adequats que donin resposta a la diversitat d'entitats en ... Cabdal la recomanació 7, tot i que cal superar el “debat encotillat” dels instru...
26/05/2022 12:28
Promoure una política catalana de cooperació més enllà de l’àrea metropolitana Fonamental l’aplicació de les recomanacions de l’1-5, per tal de promoure una po...
26/05/2022 11:57
Sobre les prioritats geogràfiques Sobre les prioritats geogràfiques, més enllà de “valorar la pertinença de reduir...
26/05/2022 11:53
Caldria avançar en el seguiment, avaluació i rendició de comptes, també des de l... En aquest sentit, especialment en la línia d’EpD, donada la praxi que es duu a t...
26/05/2022 11:38
En relació a la recomanació “Definir amb major detall la línia estratègica d’EpD... Caldria avançar amb la implementació i desplegament del document de recomanacion...
26/05/2022 11:27
Eix 1: Objectius estratègics i prioritats geogràfiques Per una banda es troba pertinent el tractament diferenciat de l’acció humanitàri...