" class="part-icon-bars">
avatar Marta VM

Marta VM
@martavmaristany
  Contacte

Mostrar:
03/01/2023 14:36
Punt 3. Incloure altres Decrets de referència. Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres gr...
03/01/2023 14:25
Punt 2. Paràgraf 4. Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
03/01/2023 14:21
Punt 2. Paràgraf 3. Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures p...
03/01/2023 14:18
Punt 2. Paràgraf 2. Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions o...
03/01/2023 14:17
Punt 2. Paràgraf 1. Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupa...
03/01/2023 14:12
Punt 1. Paràgraf 7. Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconò...
03/01/2023 14:11
Punt 1. Paràgraf 6. Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosinc...
03/01/2023 14:10
Punt 1. Paràgrafs 2 a 5. Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents ...
03/01/2023 14:09
Punt 1. Paràgraf 1. Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòri...