" class="part-icon-bars">
avatar Marta VM

Marta VM
@martavmaristany
  Contacte

Proposta
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Proposta
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Proposta
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Proposta
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Proposta
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Proposta
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Proposta
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Proposta
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...