" class="part-icon-bars">
avatar Miquel Bassols Puig

Miquel Bassols Puig
@mibapu
  Contacte

Mostrar:
08/02/2022 17:57
Una observació, un antecedent a la llei francesa Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiq...
08/02/2022 17:54
Una observació, un antecedent a la llei francesa Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiq...
08/02/2022 17:53
Una observació, un antecedent a la llei francesa Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiq...