" class="part-icon-bars">
avatar MARIA DEL RIPOLL

MARIA DEL RIPOLL
@mireiafreixamireiafr
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 00:30
Adaptar el règim sancionador als nous escenaris patrimonials apareguts amb les n... S’hauria d’adaptar el règim sancionador als nous escenaris patrimonials que han ...
22/01/2024 00:27
La necessitat de buscar línies de mecenatge més àgils. Cal celebrar que s’han introduït reformes a llei de mecenatge 49/2002, de 23 de ...
22/01/2024 00:25
Disposar en obert dels catàlegs i altra documentació tècnica sobre el patrimoni Seria molt útil, disposar en obert de les fitxes de restauració del Centre de re...
22/01/2024 00:22
La necessitat d'agilitzar els processos burocràtics Caldria alleugerir els processos burocràtics per a les donacions. Una burocràcia...
22/01/2024 00:20
Sobre els plans d'usos dels béns immobles Els plans directors dels béns immobles han de contemplar un pla d'usos, ja que é...
22/01/2024 00:16
Sobre els criteris de conservació dels béns mobles Respecte a la conservació dels béns mobles, no es pot conservar tot i, es obvi, ...
22/01/2024 00:15
Protecció dels arxius i fons privats A més dels arxius públics, hi ha a Catalunya molts fons documentals, fotogràfics...
22/01/2024 00:13
Criteris respecte a les licitacions de l'administració A les licitacions, especialment en els treballs de restauració, s'hauria d’evita...
22/01/2024 00:11
Sobre l'esporga i els dipòsits patrimonials Està molt be que l’esporga permeti alliberar espai als dipòsits patrimonials. Pe...
22/01/2024 00:10
Adequar i sincronitzar la llei de Patrimoni i la llei de Museus S'hauria d'adequar i sincronitzar la llei de Patrimoni i la llei de Museus perqu...
22/01/2024 00:08
La protecció dels interiors i dels elements ornamentals dels béns immobles La protecció dels interiors i dels elements ornamentals dels béns immobles es fo...
22/01/2024 00:04
Les relacions conceptuals i legals entre paisatge i forma urbana . La protecció ... Les relacions conceptuals i legals entre paisatge i forma urbana no estan prou d...
22/01/2024 00:01
Preveure futurs escenaris de reclamació i conflicte enfront d'accions polítiques... El patrimoni català s’ha vist amenaçat per accions polítiques i judicials d’altr...
21/01/2024 23:59
Preveure futurs escenaris de reclamació i conflicte enfront d'accions polítiques... El patrimoni català s’ha vist amenaçat per accions polítiques i judicials d’altr...
21/01/2024 23:46
Protecció en front de les plataformes de venda online i per la seguretat de fron... La llei actualment vigent no està adaptada al mercat de béns arqueològics que s’...
21/01/2024 23:44
Protecció en front de les plataformes de venda online i per la seguretat de fron... La llei actualment vigent no està adaptada al mercat de béns arqueològics que s’...
21/01/2024 23:44
Protecció en front de les plataformes de venda online i per la seguretat de fron... La llei actualment vigent no està adaptada al mercat de béns arqueològics que s’...
21/01/2024 23:39
Intervenció de les acadèmies de Belles Arts per establir criteris sobre protecc... Celebrem un dels objectius de la llei - punt 2.m, de l'avantprojecte- vulgui pro...
21/01/2024 23:37
Protecció del patrimoni industrial i de làmbit del disseny En el cas del patrimoni industrial caldria protegir no solament els edificis o l...
21/01/2024 23:29
Nececessitat de redactar dels catàlegs monumentals i inventaris online i acccesi... Sense conèixer exactament què tenim, difícilment podrem aprofundir i preveure el...