" class="part-icon-bars">
avatar Miquel Àngel Vega Sancho

Miquel Àngel Vega Sancho
@mvegas
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Consell de participació
 • Consell de participació: 3
Consell de participació
Procés participatiu
L’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya

La Intel·ligència Artificial (IA) forma part destacada d’una revolució tecnològica que provocarà una...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2019
 • Data de finalització
  15/10/2019
 • Creat el
  03/07/2019
Procés participatiu
Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

La consulta pública prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, impulsat per la Se...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2019
 • Data de finalització
  30/11/2019
 • Creat el
  10/07/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  02/12/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s’aprovin els preus públics del Servei Català de la Salut

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte d’ordre per tal d’aprovar els preus públ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  05/08/2019
 • Creat el
  05/07/2019
Procés participatiu
Actualització del Codi civil de Catalunya

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lec...

#actualitzaciocodicivilcatalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/12/2019
Procés participatiu
Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

L'objectiu de la consulta és conèixer l'opinió de tots els agents implicats sobre els diversos aspec...

#xnej
 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/11/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la c...

 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2020
 • Data de finalització
  25/02/2021
 • Creat el
  20/11/2020
Procés participatiu
Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

El Consell Català de Cogestió Marítima, que adapta i amplia les funcions del Consell de Pesca i Afer...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/02/2019
 • Data de finalització
  27/03/2019
 • Creat el
  20/02/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  04/07/2019
Procés participatiu

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de neg...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/01/2020
 • Data de finalització
  09/02/2020
 • Creat el
  08/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Di...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  03/09/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcaci...

#demarcacioregistral
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

En el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), el Departament d’Empresa i ...

#PNSC Coneixement
 • Dates
 • Data d'inici
  30/07/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  30/07/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Modificació de la llei d'orientació agrària

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2019
 • Data de finalització
  18/12/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la repr...

#grupsinteres
 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2019
 • Data de finalització
  22/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019