" class="part-icon-bars">
avatar Nuria Widmann

Nuria Widmann
@nw
  Contacte

Mostrar:
30/01/2023 23:26
Rehabilitar el parc edificat existent, reduint la demanda i augmentant la qualit... Apostar, per part de l'administració , per la rehabilitació d'edificis existents...
30/01/2023 23:21
Rehabilitar el parc edificat existent, reduint la demanda i augmentant la qualit... Apostar, per part de l'administració , per la rehabilitació d'edificis existents...