" class="part-icon-bars">
avatar Oficina Antifrau de Catalunya

Oficina Antifrau de Catalunya
@oficina_antifrau_de_
  Contacte

Mostrar:
05/04/2023 13:00
Aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya Us trametem adjunt el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau de Cata...
20/01/2022 20:32
Aportacions d'Antifrau Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Cataluny...
23/12/2019 13:08
Procediment d'elaboració de normes del Govern de la Generalitat Aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública en relació ...