" class="part-icon-bars">
avatar MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HERREROS

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HERREROS
@pilar_gonzalez
  Contacte

Mostrar:
18/01/2022 14:18
Promoció interna sense accedir al cos immediatament superior Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos i...
18/01/2022 14:07
Desplegament de l'Ebep S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
18/01/2022 14:05
Prioritzar al funcionari de carrera per a l'ocupació de vacants amb independènci... La promoció del personal funcionari ha de primar per ocupar llocs vacants indepe...
18/01/2022 13:57
Obligació de realitzar un curs bàsic sobre l'Administració per a tots els interi... Actualment, s'incorpora personal per a cobrir vacants sense coneixements bàsics ...
18/01/2022 13:50
Creació de borses d'interins amb paràmetres objectius. S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb...