" class="part-icon-bars">
avatar POL FRANCESC

POL FRANCESC
@pol_francesc
  Contacte

Mostrar:
27/11/2023 21:26
Facilitar magatzem agrícola al costat nucli urbà Eliminar el requisit del POUM que dictamina que no es pot construir espais desti...