" class="part-icon-bars">
avatar ramonferre

ramonferre
@ramonferre
  Contacte

Mostrar:
13/10/2023 12:50
Prohibir construccions no bioclimàtiques La normativa no hauria de permetre cap construcció ni edificació que no tingui b...
13/10/2023 12:40
L'aigua, el principal aliment. La major part dels pous catalans ni són legals ni es fa el seu monitoratge en co...
13/10/2023 12:32
Transició a producció, comerç i consum ecològics locals La producció, comerç i consum d'aliments no ecològics i no locals haurien d'esta...
13/10/2023 12:15
Municipi a municipi, empresa a empresa, família a família Cada municipi (empresa i família) ha de rebre recursos per planificar reducció i...
13/10/2023 12:13
Municipi a municipi, empresa a empresa, família a família Cada municipi (empresa i família) ha de rebre recursos per planificar reducció i...