" class="part-icon-bars">
avatar Rosa Tort Trullàs

Rosa Tort Trullàs
@rtt
  Contacte

Mostrar:
29/08/2020 19:19
Visió transversal del Pla Director (Pduaeco) No es pot avançar en la seva tramitació si abans no s’hi incorporen els acords d...
29/08/2020 19:10
Preservar les actuals zones verges La zona anomenada “Vilanova Sud” és la única sortida fácil que tenim a Vilanova ...