" class="part-icon-bars">
avatar Salvem Can Titó

Salvem Can Titó
@salvemcantito
  Contacte

Mostrar:
30/08/2020 11:51
S'està incomplint l'ordre previst El departament de Territori i Sostenibilitat incompleix el seu propi procediment...
30/08/2020 11:48
L’orografia de Can Titó no sembla compatible amb la construcció de grans parcel•... Per les planes de Can Titó i les Parellades i la vall de l'Escut hi baixen uns t...
30/08/2020 11:43
Aquest projecte és contrari a l’agricultura i la ramaderia de proximitat L'agricultura i la ramaderia de proximitat i sostenibles són imprescindibles per...
30/08/2020 11:41
Un polígon al sud del riu Anoia és contradictori amb iniciatives de les mateixes... Els polítics ensumen les tendències i s’omplen la boca parlant de la Toscana cat...
30/08/2020 11:36
Què n'hem de fer, dels polígons buits? Els defensors d'aquest pla diuen que els polígons amb parcel·les petites no serv...
30/08/2020 11:33
La construcció d’un polígon industrial no és garantia de creació d’ocupació sufi... Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal•lar en aquests polígons....
30/08/2020 11:28
Ja tenim prou polígons fantasma Ningú pot garantir que no es repeteixin els errors del passat. Tots coneixem de ...
30/08/2020 11:17
Aquest concepte de desenvolupament no està d'acord amb el Pacte Verd de la Unió ... Per més que en els objectius del PDUAECO s’esmentin els termes “desenvolupament ...
30/08/2020 11:14
El paisatge té valor. Qui té dret a destruir-lo? El paisatge que ocupem i disfrutem hi era abans de nosaltres i hem de vetllar pe...
30/08/2020 11:12
Can Titó és salut per a tothom Si es construís un polígon al sud del riu Anoia, Vilanova quedaria totalment env...