" class="part-icon-bars">
avatar SANTIAGO

SANTIAGO
@santiago_9
  Contacte

Mostrar:
29/09/2023 22:59
Limitar les espècies i poblacions que poden ser objecte de caça La caça hauria de ser una activitat excepcional, limitada a espècies que requere...
29/09/2023 22:53
Estudi i seguiment de les poblacions d'espècies cinegètiques L'administració ha d'invertir en l'estudi i seguiment de les espècies que poden ...
29/09/2023 22:48
Comarcalització de la gestió de les espècies cinegètiques L'administració hauria d'elaborar plans de gestió de les espècies cinegètiques a...
29/09/2023 22:23
Millorar els requisits dels plans cinegètics i fer.ne seguiment Actualment els plans cinegètics són un mer tràmit i no reuneixen cap requisit qu...
29/09/2023 22:18
Prohibició de la munició de plom Estan totalment demostrats els riscs ambientals i per la salut humana i la biodi...
29/09/2023 22:10
Prohibició de tot tipus d'alliberament amb finalitat cinegètica La caça de poblacions silvestres, en cas que es permeti, s'hauria de limitar a p...