" class="part-icon-bars">
avatar Sebastián Vignoli Carradori

Sebastián Vignoli Carradori
@sebasvignoli
  Contacte

Mostrar:
Nova proposta a Parlem de pressupostos
25/06/2023 18:56
Reduir la despesa sanitària eliminant/reduint les re-citacions i les re-derivaci... Les derivacions des de Primària a especialitzada romanen estables des de fa dèca...
Nova proposta a Parlem de pressupostos
25/06/2023 08:15
Reduir la despesa sanitària eliminant intervencions de poc valor afegit S'han d'eliminar o no implementar pràctiques sanitàries de poc valor afegit. El ...