" class="part-icon-bars">
avatar sildlcr

sildlcr
@sildlcr
  Contacte

Mostrar:
22/07/2019 17:42
Reducció d'empaquetatge Es podria establir un mínim per sota del qual està prohibit empaquetar peces d'a...
22/07/2019 17:36
Envasos biodegradables La millor gestió de residus és no crear-los. Si la nova llei fa obligatòria l'ad...
22/07/2019 17:30
Bosses biodegradables obligatòries Seria bo que tots els establiments que fan servir bosses de plàstic deixin d'ofe...
22/07/2019 17:25
Recollida d'ampolles de vidre Estic d'acord amb les altres propostes de recollida d'ampolles de plàstic, però ...