" class="part-icon-bars">
avatar SINDICAT DE LLOGATERES

SINDICAT DE LLOGATERES
@sindicatdellogateres
  Contacte

Mostrar:
17/12/2021 14:07
Paper de les organitzacions llogateres i mediació Incorporar i reconèixer el paper de les organitzacions llogateres en els process...
17/12/2021 14:06
Arrendador: persona física o jurídica No s’ha de fer distinció entre la personalitat jurídica o física de l’arrendador...
17/12/2021 13:59
Règim de contenció de rendes Incloure el règim de contenció de rendes aprovat amb la Llei 11/2020. Es tracta ...
17/12/2021 13:58
Clàusules abusives i fiança Marc legislatiu inflexible amb la multitud de clàusules abusives i els sobrecost...
17/12/2021 13:54
Habitatges compartits Redactar el reglament d’habitatges compartits, subarrendament i de lloguer d’hab...
10/12/2021 12:42
Dret a ​retenir el lloguer Dret a ​retenir el lloguer per motius de manteniment, com per exemple a l’Estat ...
10/12/2021 12:41
Honoraris Immobiliàries Els ​honoraris de la immobiliària els ha de pagar el propietari, tenint en compt...
10/12/2021 12:38
Contractes renovables automàticament​ El propietari pot recuperar l’immoble si hi ha incompliment o si el necessita, p...