" class="part-icon-bars">
avatar Societat Catalana d'Herpetologia

Societat Catalana d'Herpetologia
@soccatherp
  Contacte

Mostrar:
29/09/2023 19:05
Augment considerable de les penes davant d'infraccions greus de la Llei Atès que l'actual règim sancionador no sembla prou dissuasori per erradicar dive...
29/09/2023 19:03
Habilitació als caçadors per a caçar gats ferals És bastament conegut el gravíssim impacte que realitzen els gats ferals sobre la...
29/09/2023 19:01
Prohibició, fins que no s'estableixi una població estable, de la caça de conill ... Aquesta mesura resulta imprescidible per restablir l'equilibri ecològic i unes p...
29/09/2023 19:00
Prohibició d'introduir més faisans (a les APC intensives i arreu) Proposem prohibir la cria i alliberament de faisans donada la demostrada capacit...
29/09/2023 18:56
Prohibició de la munició de plom Des de finals del S.XIX es té coneixement de la greu problemàtica del plumbisme ...