" class="part-icon-bars">
avatar SONIA

SONIA
@sonia_26
  Contacte

Mostrar:
13/03/2024 09:34
Orientadores a totes les etapes. Definir millor les funcions. Crear equips d'ori... Les meves propostes són:Incloure orientadors a totes les etapes educatives i pos...