" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
06/11/2019 16:43
Treballar a través de projectes i activitats temàtiques Treballar a través de projectes i activitats temàtiques. I promocionar-los, de m...
06/11/2019 16:42
Fomentar més el vincle amb les escoles d’adults i amb els centres cívics Fomentar més el vincle amb les escoles d’adults i amb els centres cívics
06/11/2019 16:41
Aprofitar les TIC i fomentar la comunicació virtual per al treball en xarxa Aprofitar les TIC i fomentar la comunicació virtual per al treball en xarxa
06/11/2019 16:40
Atreure més participació i donar a conèixer el programa a la població i a la res... Atreure més participació i donar a conèixer el programa a la població i a la res...
06/11/2019 16:39
Reunions de coordinació entre dinamitzadors i dinamitzadores Potenciar un calendari de reunions de coordinació entre dinamitzadors i dinamitz...
06/11/2019 16:38
Mapa de les ubicacions dels Punts Òmnia Crear un mapa de la ubicació dels diferents Punts Òmnia i penjar-ho a tots els P...
06/11/2019 16:38
Potenciar el treball en xarxa entre PO amb derivacions i especialització de cada... En relació al treball en xarxa entre els diferents Punts Òmnia, es proposa posar...
06/11/2019 16:37
Incorporar els PO a les taules comunitàries Més implicació de l’Ajuntament i incorporar els PO a les taules comunitàries del...
06/11/2019 16:35
Crear un espai per suggeriments dels i les participants Crear un espai per suggeriments dels i les participants en quant a metodologies ...
06/11/2019 16:33
Pla de formació pels i les dinamitzadors/es Fomentar la formació contínua dels i les dinamitzadores, es proposa que puguin s...
06/11/2019 16:32
Definir perfil professional de dinamitzador/a amb habilitats socials Es considera que hauria de ser un perfil professional molt social amb habilitats...
06/11/2019 16:32
Mentoring entre dinamitzadors/es Compartir coneixements i fomentar el treball en xarxa i el suport entre els i le...
06/11/2019 16:26
Especialitzar els Punts Òmnia en alguna tècnica/ coneixement / habilitat en conc... Per tal de dotar d’un caràcter diferent a cada Punt Òmnia i en la línia actual d...
06/11/2019 16:24
Taula d’entitats gestores Crear una taula d’entitats gestores i calendaritzar reunions de la taula en col·...
06/11/2019 16:23
Donar resposta a les demandes dels i les dinamitzadores i dels i les participant... Des de la DGAC donar resposta a les demandes dels i les dinamitzadores i dels i ...
06/11/2019 16:23
Fomentar la difusió del programa Òmnia Fomentar la difusió del programa Òmnia entre la xarxa d’agents i arreu del terri...
06/11/2019 16:21
Fomentar la xarxa de dinamitzadors/es Fomentar la xarxa de dinamitzadors/es i marca línies I/o protocol per a desenvol...
06/11/2019 16:20
Incloure a les formacions pròpies de la Generalitat als i les dinamitzadores del... Incloure a les formacions pròpies de la Generalitat als i les dinamitzadores del...
06/11/2019 16:19
Estudi de la ubicació dels Punts Òmnia Tenir molt en compte tots els factors que hi influeixen a l’hora d’ubicar un Pun...
06/11/2019 16:18
Ampliar el ventall de programaris i poder fer servir altres que puguin complemen... Ampliar el ventall de programaris i poder fer servir altres que puguin complemen...