" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
06/11/2019 16:17
Diversificar i ampliar recursos materials Es proposa diversificar i ampliar els recursos materials disponibles no vinculat...
06/11/2019 16:16
Descentralitzar les activitats del Punt Òmnia com a espai físic, i desenvolupar... Descentralitzar les activitats del Punt Òmnia com a espai físic, i desenvolupar...
06/11/2019 16:15
Promoure el compromís en l’assistència dels i les participants Promoure el compromís en l’assistència dels i les participants, millorant els si...
06/11/2019 16:14
Incrementar el temps de les sessions i formacions Incrementar el temps de les sessions i formacions, ja que de vegades quan els i ...
06/11/2019 16:14
Fomentar l’accés a Internet a tots els barri Fomentar l’accés a Internet a tots els barri
06/11/2019 16:13
Fomentar l’associacionisme com a eina que empodera a la ciutadania Fomentar l’associacionisme com a eina que empodera a la ciutadania en el sentit ...
06/11/2019 16:12
Oferir educació emocional per a infants mitjançant els Punts Òmnia Oferir educació emocional per a infants mitjançant els Punts Òmnia
06/11/2019 16:11
Punt Òmnia com a punt de trobada Incloure als Punts Òmnia activitats com taller de costura, memòria, història de ...
06/11/2019 16:11
Oferir més formació per a les famílies amb fills i filles adolescents i joves Oferir més formació per a les famílies amb fills i filles adolescents i joves. S...
06/11/2019 13:25
Potenciar l’ús de les TIC al centre com a eina de conscienciació a la societat Potenciar l’ús de les TIC al centre com a eina de conscienciació a la societat
06/11/2019 13:24
Reforçar la relació amb l’exterior a partir de l’ús de TIC (blogs, revistes digi... Reforçar la relació amb l’exterior a partir de l’ús de TIC (blogs, revistes digi...
06/11/2019 13:24
Ampliar el nombre d’interns que poden disposar d’ordinadors a les seves cel·les.... Ampliar el nombre d’interns que poden disposar d’ordinadors a les seves cel·les.
06/11/2019 13:23
Punt Òmnia mòbil Carretó d’ordinadors per tal de moure el Punt Òmnia a aquells espais que ho requ...
06/11/2019 13:23
Reforçar el lligam entre el Centre Penitenciari i la tecnologia, canvi de model Reforçar el lligam entre el Centre Penitenciari i la tecnologia, canvi de model
06/11/2019 13:22
Mantenir l’ús del sistema operatiu Ubuntu El coneixement del diversos sistemes operatius (Ubuntu i Windows) permet ampliar...
06/11/2019 13:22
Millorar la xarxa i connectivitat Millorar la xarxa i connectivitat atès que existeixen talls, interrupcions i len...
06/11/2019 13:21
Crear un buscador-indexador per a la llista de dominis (llista blanca) L’actual disposició de la llista blanca de dominis dificulta la cerca de conting...
06/11/2019 13:20
Realitzar trobades entre agents i compartir experiències, cercar suport, coordin... Realitzar trobades entre agents (del Centre Penitenciari o de fora) i compartir ...
06/11/2019 13:20
Crear vincles entre els PO dels diferents CP Entenent, el centre penitenciari com una comunitat, es proposa crear vincles i l...
06/11/2019 13:19
Establir espais de coordinació i formalitzar relacions i projectes entre els age... Formalitzar relacions i projectes entre agents dels Centres penitenciaris; crear...