" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
30/09/2019 12:32
Definir i estandarditzar el model de Punts Òmnia Definir i estandarditzar el model de Punts Òmnia des de l’administració pública
30/09/2019 12:31
Exercir control de les taques i el seu compliment sobre les entitats gestores Que l’administració pública exerceixi control de les taques i el seu compliment ...
30/09/2019 12:31
Oferir formacions amb acreditació a les persones usuàries Oferir formacions amb acreditació a les persones usuàries i ampliar l’oferta
30/09/2019 12:30
Més formació per dinamitzadors/es Oferir més formació específica per dinamitzadors/es, i incloure’ls en les formac...
30/09/2019 12:30
Fomentar la comunicació i coordinació entre els mateixos Punts Òmnia Fomentar la comunicació i coordinació entre els mateixos Punts Òmnia a través de...
30/09/2019 12:29
Oferir més formació en administració electrònica Oferir més formació en administració electrònica, que demanden els participants,...
30/09/2019 12:29
Cobrir els buits en quant a continguts Cobrir els buits en quant a continguts, per tal de donar resposta a totes les ne...
30/09/2019 12:28
Assegurar l’accés a la ciutadania amb diversitat funcional Assegurar l’accés a la ciutadania amb diversitat funcional
30/09/2019 12:28
Fomentar que els i les participants assumeixin la responsabilitat de participar ... Fomentar que els i les participants assumeixin la responsabilitat de participar ...
30/09/2019 12:27
Dinamitzar la mobilitat i poder acollir a nova població Evitar mitjançant protocols dels propis Punt Òmnia que la mateixa població usuàr...
30/09/2019 12:26
Separar els grups d’alumnat per nivells Fer una bona diagnosi del nivell formatiu en quant a TIC de les participants i s...
30/09/2019 12:26
Oferir formació en línia o semi—presencial Oferir formació en línia o semi—presencial (crear tutorials), per tal de fomenta...
30/09/2019 12:26
Recollir les necessitats i demandes de les persones participants dels Punts Òmni... Recollir les necessitats i demandes de les persones participants dels Punts Òmni...
30/09/2019 12:25
Fomentar l’aprenentatge a través del joc Fomentar l’aprenentatge a través del joc i dinàmiques que vinculin l’aprenentatg...
30/09/2019 12:24
Oferir més formació a professionals que ho necessitin Oferir més formació a professionals que ho necessitin, en temes com drets d’imat...
30/09/2019 12:23
Treballar en la conciliació de l’ús de les TIC amb la comunicació presencial Treballar en la conciliació de l’ús de les TIC amb la comunicació presencial, so...
30/09/2019 12:23
Oferir formació a les famílies Oferir formació a les famílies en temes d’ús de xarxes socials, seguretat a Inte...