" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
15/11/2019 18:44
Acompanyament en les derivacions Fomentar l’acompanyament en les derivacions entre agents. Apoderar també a les p...
15/11/2019 18:41
Augmentar la participació i propostes en la programació formativa Per aquells usuaris i usuàries que assoleixen un nivell bàsic fomentar la seva p...
15/11/2019 18:41
Fomentar assistència dels i les participants Fomentar l’assistència dels i les usuàries a partir de l’expedició de títols; ai...
15/11/2019 18:40
Mantenir els grups en línies formatives Mantenir aquells grups d’usuaris/es que assoleixen una bona dinàmica de grup en ...
15/11/2019 18:38
Organitzar sortides amb el grup d’usuaris i usuàries Organitzar sortides i treballar diverses competències i coneixements a partir de...
15/11/2019 18:37
Oferir més formacions als i les dinamitzadores Oferir més formacions als i les dinamitzadores i més especialització.
15/11/2019 18:36
Organitzar concursos amb el grup d’usuaris i usuàries Organitzar concursos per treballar diverses competències i coneixements.
15/11/2019 18:33
Augmentar els recursos dels Punts Òmnia Augmentar els recursos dels Punts Òmnia
15/11/2019 18:31
Incloure innovacions i projectes innovadors Seguir tendència adoptada d’impulsar projectes innovadors com per exemple les im...
15/11/2019 18:30
Diversificació de perfils d’usuaris/es Diversificar els perfils que assisteixen als Punts Òmnia, per exemple: estudiant...
15/11/2019 18:29
Reduir bretxa digital entre infants i joves Realitzar activitats dirigides a persones joves per incrementar els coneixements...
15/11/2019 18:27
Oferir més formació encaminada a la creació de projectes comercials propis Oferir més formació encaminada a la creació de projectes comercials propis
15/11/2019 18:25
Realitzar formacions virtuals amb suport presencial Depenent del perfil de l’alumnat el suport presencial és imprescindible també en...
15/11/2019 18:23
Formació en llengües estrangeres Oferir cursos de llengües estrangeres, com anglès o francès, vinculats a les TI...
15/11/2019 18:22
Oferir formacions per practicar l’escriptura en teclat Oferir formacions per practicar l’escriptura en teclat
15/11/2019 18:20
Connectar usos d’ordinadors i telèfons intel·ligents Els ordinadors s’utilitzen per tasques més complexes i els telèfons per tasques ...
15/11/2019 18:18
Mantenir els cursos d’alfabetització digital Els cursos d’alfabetització digital segueixen sent una demanda a cobrir.
15/11/2019 18:17
Prioritzar les formacions a través de telèfons intel·ligents i altres plataforme... L’ús de telèfons intel·ligents està més estès que l’ús d’ordinadors i les capaci...
15/11/2019 17:32
Potenciar l’ús de les TIC com a eina de suport a l’hora de fer deures, estudiar ... Potenciar l’ús de les TIC com a eina de suport a l’hora de fer deures, estudiar ...
15/11/2019 17:30
Fer tornejos de videojocs que agraden als infants i adolescents Fer tornejos de videojocs que agraden als infants i adolescents