" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
15/11/2019 10:52
Treballar amb projectes en comú online amb altres entitats del mateix municipi Treballar amb projectes en comú online amb altres entitats del mateix municipi
15/11/2019 10:51
Participar en altres activitats plantejades Participar en altres activitats plantejades i poder desplaçar-nos tots fins a a...
15/11/2019 10:51
Realitzar sortides amb altres Punts per optimitzar la relació i fomentar la comu... Realitzar sortides amb altres Punts per optimitzar la relació i fomentar la co...
15/11/2019 10:50
Fer cursos a distància amb altres Punts Òmnia (online). Fer cursos a distància amb altres Punts Òmnia (online).
15/11/2019 10:50
Treballar per projectes Treballar per projectes (escollir una temàtica i desenvolupar-la amb les TIC’s ...
15/11/2019 10:49
Cursos cooperatius amb cursos laborals (ajudant de cuina, cambrers, etc) amb sup... Cursos cooperatius amb cursos laborals (ajudant de cuina, cambrers, etc) amb s...
15/11/2019 10:48
Cursos amb certificat d’ACTIC Cursos amb certificat d’ACTIC
15/11/2019 10:47
Els cursos podrien tenir una durada de mínim de 2 hores Els cursos podrien tenir una durada de mínim de 2 hores
15/11/2019 10:47
Cursos dedicats a professionals del sector de comptabilitat Cursos dedicats a professionals del sector de comptabilitat
15/11/2019 10:46
Fer cursos més avançats Fer cursos més avançats, com per exemple, de disseny
14/11/2019 13:11
Canviar la distribució de l’espai físic i incloure una pissarra digital Canviar la distribució de l’espai físic i incloure una pissarra digital
14/11/2019 13:10
APP per adolescents APP per adolescents
14/11/2019 13:09
Crear programes i aplicatius educatius Crear programes i aplicatius educatius
14/11/2019 13:08
Activitats específiques per Centres Oberst Activitats que els dinamitzadors de P.O. ofereixin específicament a C.O. (nous p...
14/11/2019 13:07
Altres intel·ligències (muntatge d’ordinadors) Altres intel·ligències (muntatge d’ordinadors)
14/11/2019 13:06
Extraescolars d’informàtica pels infants Extraescolars d’informàtica pels infants (ja que dominen els mòbils i no tan els...
14/11/2019 13:05
Oferir cursos per a gent gran Oferir cursos per a gent gran
14/11/2019 13:05
Oferir cursos d’ocupabilitat Oferir cursos d’ocupabilitat
14/11/2019 12:59
Establir noves relacions amb alguns agents clau Establir noves relacions amb alguns agents clau, tals com: escoles, AMPAS, mosso...
14/11/2019 12:57
Donar a conèixer el programa de Xarxa Òmnia Donar a conèixer el programa de Xarxa Òmnia i tot allò que es fa a entitats, ser...