" class="part-icon-bars">
avatar Sylvie Pérez

Sylvie Pérez
@sylvieperez
  Contacte

Llicenciada en Psicologia i Màster en Orientació Educativa. Psicopedagoga a un EAP. Anteriorment en SIEI i CEE. Col·laboro en els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i a l’Institut Obert de Catalunya en l’àmbit de la formació docent, l’orientació educativa i professional, la inclusió i les dificultats de l’aprenentatge. Membre actiu de l’ACPO i formadora al Departament d’Educació.
www.sylvieperez.es/
Mostrar:
03/03/2024 18:25
Afegir un apartat en referència a la intervenció dels EAP en tots els processos ... Posar en valor el paper dels EAP en els processos d'orientació educativa implici...