" class="part-icon-bars">
avatar Teresa Carles Frexas

Teresa Carles Frexas
@teresacf
  Contacte

Mostrar:
28/08/2020 16:03
La construcció de macropolígons no garantitza ocupació Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal·lar en els polígons de q...
28/08/2020 16:02
La construcció de macropolígons no garantitza ocupació Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal·lar en els polígons de q...
26/08/2020 23:30
Els macropolígons no són la solució El model de macropolígons està obsolet i més tenint en compte la quantitat de pa...