" class="part-icon-bars">
avatar Comissió Turisme - Foment del Treball

Comissió Turisme - Foment del Treball
@turisme_foment
  Contacte

Mostrar:
02/12/2021 17:37
Agencies de viatge - Art. 67 Competències de l’Administració de la Generalitat Inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels agents de viatge ...
02/12/2021 17:22
Agencies de viatge - Art. 54 Requisits per comercialitzar i organitzar viatges c... Els requisits per comercialitzar i organitzar viatges combinats s’han de regular...
02/12/2021 17:14
Agencies de viatge - Art. 53.1 Agents de viatges i intermediaris en els serveis ... "L'agent de viatges és la persona física o jurídica que organitza o comercialitz...
02/12/2021 16:52
Tots els sectors • És essencial que es garanteixi la participació dels agents del sector durant t...
02/12/2021 16:42
Apartaments turístics • És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la segu...
02/12/2021 16:04
Transport turístic de viatgers per carretera És indispensable que es consideri el transport discrecional turístic de viatgers...
02/12/2021 15:40
Establiments hotelers • Reducció de les càrregues administratives.• Simplificació de la regulació nor...
02/12/2021 15:35
Professions turístiques • Que la Llei inclogui reconeixement explícit de la universitat com a instrument...