" class="part-icon-bars">
avatar ACPFI

ACPFI
@valentir
  Contacte

Mostrar:
24/01/2021 17:54
Certificats de Professionalitat de nivell 1 Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerable...
24/01/2021 17:53
Homologació d'espais Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una ...
24/01/2021 17:52
Implicació dels centres de formació professional integral Implicació dels centres de formació profesional en els espais de coordinadció de...
24/01/2021 17:50
Flexibilitzar el CPs modulars La flexibilitzar l’execució del CPs que es pogués fer modular. Hi ha mòduls dels...
24/01/2021 17:48
Reforçar els processos d'informació, orientació i acompanyament de les qualifica... Serveis amb les següents característiques: Universals: al servei de totes les p...
24/01/2021 17:47
• Millorar la funcionalitat del Sistema Integral de Formació Professional Tant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com del Consorci per a la Formaci...
24/01/2021 17:45
Revisió competències del mercat laboral Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències prof...
24/01/2021 17:43
• Ampliar períodes d’execució dels Certificats de Professionalitat mitjançant su... Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades duran...
24/01/2021 17:41
• Inseguretat i inestabilitat dels centres col·laboradors. La dependència de les convocatòries de subvenció anuals dels centres col·laborad...