" class="part-icon-bars">
avatar xembd

xembd
@xembdtoday1
  Contacte

Xembd - Kênh Tin Tức Và Tổng Hợp Bóng Đá Mới Nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và cập nhật tin tức bóng đá của anh em, Xembd ra đời với nhiều trải nghiệm đá bóng, cập nhật tin tức thú vị. Website : https://xembd.today/ Thông tin liên hệ Địa chỉ : 1017 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Phone : 0898058035 Maps : https://goo.gl/maps/LYAiEeh2TwNQazf68 Email : vubinhsanh@gmail.com #xembd, #xembd_today, #xem_bd
xembd.today/
Aquesta participant encara no ha tingut cap activitat.